BMR (basalstofskiftet): Det betyder alt den energi (kalorier), din krop forbrænder hver dag hvis du ikke laver noget. Antal kalorier her er afhængig af din alder, vægt, højde og køn. Meget lidt variation i kalorier fra dag til dag, ændres typisk kun ved f.eks. vægttab eller vægtøgning. 60-70% af dit daglige energiforbrug ligger her, men procentsatsen varierer selvfølgelig på baggrund af hvad du ellers laver på dagen.

TEF (Termisk effekt af fødevarer): Den energi (kalorier) din krop kræver for at forbrænde, nedbryde og optage den mad du indtager. Fedt kræver 2-3%, kulhydrat 5-15%, mens protein kræver mellem 20-35%, tallene er ikke helt præcise, men billedet er klart. Protein kræver betydeligt mere energi at nedbryde, og er derfor vigtigt at få en god portion af, især i forhold til vægttab, da flere af de kalorier du spiser gennem protein, forbrænder sig selv.

EAT (energiforbrug ved træning): Den energi (kalorier) din krop forbrænder ved træning/motion. Varierer afhængigt af varighed og intensitet af træningen. Mellem 15-30% af kalorier dagligt.

NEAT (Energi forbrug ved andre aktiviteter end træning) det betyder alt den energi (kalorier) du forbrænder i løbet af en dag gennem daglig aktivitet, f.eks. rengøring, oprydning, cykling/gang på arbejde – alle de ting du laver i løbet af dagen som ikke er bevidst motion. Det er her det svinger betydeligt for folk, hvor mange % af deres daglige forbrug der ligger her. En stillesiddende, f.eks. en kontorarbejder, forbrænder ikke nær så meget som en håndværker eller et cykelbud. 2 personer der er ens på alle parametre (vægt, alder, køn), kan have en forbrænding helt op til flere tusinde kaloriers forskel afhængigt af f.eks. deres job. Her er det vigtigt at notere, at der også kan være flere tusinde kaloriers forskel inden for samme job. En tømrer der bærer gipsplader eller andre ting op og ned ad trapper forbrænder betydeligt mere, end hvis man står stille og skruer noget i – det svinger fra dag til dag hvad man laver. Du kan altså sagtens være håndværker med lavt energiforbrug, og kontorarbejder med højt forbrug, alt efter hvad du laver.

Alle de ovenstående samlet giver det energi (kalorie) forbrug, du har på en dag. Så hvis man har et meget afvekslende job, vil ens kalorieindtag også ændre sig.

Hvis man har svært ved at se hvorfor ens vægttab ikke fungerer, eller man ikke forstår man tager på, når man spiser det samme hver dag, kan en faktor være at man har skiftet job, eller har fået en anden funktion på arbejdet. Det kan også være fordi, man selvfølgelig bare spiser flere kalorier end man forbrænder.

Det samme gælder modsat, for folk der siger de bare ikke kan tage på. De spiser for lidt kalorier i forhold til hvad de forbrænder, og nogle overser hvor høj deres NEAT faktisk er i løbet af en dag, da den let kan overses.